0
Total
 0.00

Beetroot

 120.00

Beetroot Read More

Bittergourd (Karela)

 55.00

Bittergourd (Karela) Read More

Bottle Gourd (Lauka)

 45.00

Bottle Gourd (Lauka) Read More

Brinjal Long

 90.00

Brinjal Long Read More

Cabbage

 30.00

Cabbage Read More

Capsicum भेडे खुर्सनी 500gm

 50.00

Read More

Carrot Local(Bkt)

 55.00

Carrot Local Read More

Cue Ball (डल्लो हरियो फर्सी )

 50.00

Read More

Dry Garlic 500gm

 250.00

Local Dry Garlic 500gm Read More

Fresh Ginger 500gm

 135.00

Fresh Ginger 500gm Read More

Fresh Green Corn ( हरियो मकै )

 25.00  20.00

Read More

Fresh Lemon 500gm

 115.00

Fresh Lemon 500gm Read More

Green Chilli (Bullet) 500gm

 50.00

Read More

Green Coriander 300gm

 30.00

Green Coriender 300gm Read More

Green Fresh Beans

 65.00

Green Fresh Beans Read More

Gurjo (गुर्जो जडीबुटी) 300gm

 195.00

गुर्जो नेपालमा पाइने महत्त्वपूर्ण जडीबुटी हो। गुर्जोमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हुने भएकोले आयुर्वेदिक चिकित्सकहरुले यो जडीबुटीको प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन्। औषधिय गुणले भरिपूर्ण यो... Read More